Hvordan er døve organiseret i Danmark?

Hvordan er døve organiseret i Danmark?
Døve i Danmark er organiseret på mange forskellige måder, både politisk, kulturelt og sportsligt.

Politisk er der Danske Døves Landsforbund, der varetager døves interesser i samfundet, blandt andet i forbindelse med tolkning, i medier og på arbejdsmarkedet.

Sportsligt er der Dansk Døve-Idrætsforbund, der er en organisation under Dansk Handicap Idræts Forbund.

Der findes en højskole for døve i Jylland, Castberggaard, hvor man kan følge forskellige kurser i hele spændviddet omkring det at være døv.

Døve har deres eget TV-magasinprogram, der bliver produceret af Døvefilm Video og sendt på DR1 lørdag formiddag.

Der findes 17 lokale døveforeninger rundt omkring i landet, som fungerer som fristeder, hvor døve mødes med andre døve i et tegnsprogsmiljø. Her bliver der ofte afholdt arrangementer.