Hvordan klarer døve sig i hverdagen?

Hvordan klarer døve sig på arbejdsmarkedet?
Døve kan sagtens passe et helt almindeligt arbejde. I forbindelse med arbejde, bruges der ofte tolk i forbindelse med arrangementer og møder. Det er jobcentrene rundt omkring i landet, der bevilliger tolkene.

Hvordan tager døve en uddannelse?
Når døve tager en uddannelse, har personen ret til at få en tegnsprogstolk. I forbindelse med uddannelse, er det SU-styrelsen, der dækker udgifterne til tolkning, og der er mulighed for at få tolk til alt fra undervisning til gruppearbejde.