Hvordan opdrager døve deres børn?

Ligesom alle andre mennesker stifter døve selvfølgelig familie, enten sammen med en døv partner eller en hørende partner. Børnene kan enten være hørende eller døve. Typisk kaldes hørende børn af døve forældre for CODA børn – efter det amerikanske Children of Deaf Adults. Disse børn er fra fødslen to- eller flersprogede.

Børn kender fra fødslen ikke til tale-sprog, og døve forældre står derfor kommunikativt på lige fod med hørende forældre. Babytegn er noget, som døve forældre i årevis har brugt til deres små børn, og disse er medvirkende til at barnet kan kommunikere inden det kan tale. I dag vinder babytegn indpas i mange familier, også uden døve familiemedlemmer.

Et eksempel på hvordan man kommer i gang med sproget er at hvis hørende mor vil lære sit barn, at ordet ”nej” er en nægtelse, vil en døv mor kunne bruge tegn til at forklare barnet samme princip. Børn af døve bliver også passet i dagpleje eller vuggestuer, hvor de til dagligt er omringet af hørende og talende mennesker, der kan hjælpe dem til at udvikle deres sprog, ligesom hørende bedsteforældre også kan tale med dem.

For at CODA børn skal have et godt tegnsprog og kommunikere uden problemer med forældrene, kræver det dog også, at forældrene er bevidste sproglige rollemodeller overfor deres børn og bruger tid på den sproglige udvikling. Det kan have den ekstra positive sideeffekt, at børnene bliver dygtige og empatiske kommunikatører på alle planer.