Hvordan opfatter døve verden?

Hvordan opfatter døve verden?
Døve registrerer omgivelserne på en anden måde end hørende. Når man er døv, så kan man ikke høre noget uden høretekniske hjælpemidler, og nogle gange hjælper de heller ikke engang. Lyden kommer ind som en diffus mumlen, som ikke er til nogen nytte. Det kan nogle gange snarere være til gene.

Når man er helt døv, hører man ingenting. Det kan muligvis være svært at forstå, men der er bare ingenting. Hverken fra en selv eller omgivelserne. Som udgangspunkt har mange døve lettere ved at få øje på ting ud af øjenkrogen og er ekstra opmærksomme.

Men der er forskel på folk, nogle døve er ekstra visuelle, andre lægger ikke så meget mærke til tingene. Det kan også godt være svært at få fat i en døv person, der koncentrerer sig om noget, ved f.eks. at sidde en ved en computer. Så må man vinke, banke i bordet eller prikke vedkommende på skulderen. For det er ikke i alle situationer, at døve er ekstra opmærksomme.