Dansk tegnsprog

Dansk tegnsprog er et sprog, som primært døve taler. Men også hørende, der har med døve at gøre, bruger dansk tegnsprog.

Dansk tegnsprog er et levende sprog, og der kommer nye tegn til, som beskriver abstrakte og konkrete ting, gamle tegn forsvinder og bliver erstattet af nye, moderne tegn som svarer til samtiden.

Med dansk tegnsprog bruger du hele din krop til at kommunikere på en ofte logisk måde; du bruger aktivt dine hænder, din ansigt og ikke mindst din mimik.

Tegnsprog er døves modersmål
Døve børn lærer dansk tegnsprog på samme måde som de lærer dansk. Det lille barn lærer, hvordan de siger tegnene for sove, tisse, drikke og så videre. De iagttager de voksne bruge dansk tegnsprog, og når de møder andre børn og voksne, der også bruger dansk tegnsprog, udvikler de deres danske tegnsprog fuldstændig naturligt. Ofte påvirker døve hinanden med deres danske tegnsprog og mange tusinde nuancer udvikles. Dansk tegnsprog kan også blive påvirket af andre landes tegnsprog, ligesom det danske sprog påvirkes af andre sprog. Som hørende vil du hurtigt finde ud af, at dit danske tegnsprog præges af dem, der underviser dig og dem du snakker med til daglig.

Billedlige fortællinger
At lære dansk tegnsprog er ikke at sætte tegn på danske ord. Dansk tegnsprog har sit eget grammatik. Dansk tegnsprog låner mange ord fra det danske sprog i form af, at man mimer ordene, men selve den grammatiske opbygning i dansk tegnsprog adskiller sig væsentligt fra det danske talesprog. Dansk tegnsprog er billedlige fortællinger, hvor man bytter rundt om tid og sted i forhold til dansk. Dansk tegnsprog følger ikke de grammatiske bøjninger, der findes på dansk – grammatikken i de to sprog har intet med hinanden at gøre, omend man i dag ser en stigende tendens til, at mange bruger et mere danskpræget tegnsprog. Dette kan sammenlignes med, at vi også blander mange engelske ord og udtryk ind i vores danske sprog.

Hvor lang tid tager det at lære dansk tegnsprog?
Der er stor forskel på om du går til undervisning i dansk tegnsprog en gang om ugen, eller om du lærer dansk tegnsprog ved at bruge det aktivt – ved at kommunikere på dansk tegnsprog. Der er det absolut en kæmpe fordel at kende en døv personligt. Din interesse og dit engagement betyder meget, og jo flere tegn du kopierer og husker, jo hurtigere går det at lære sproget. Du kan groft sagt lære det allermest basale danske tegnsprog på én intensiv eftermiddag i selskab med en døv person. Du kan også lære at kommunikere nogenlunde på et par måneder. Mange kurser varer cirka 10 omgange. Og tager du en uddannelse i dansk tegnsprog (uddannelsen til tegnsprogstolk) tager det 3 ½ år.

Alle kan lære det
Vi mener at alle kan lære dansk tegnsprog, og det er ganske individuelt, hvad du får ud af det. For at blive helt skrap til det, er det vigtigt, at du aktivt bruger det, du har lært og kommunikerer en hel masse. Endelig kommer det at lære dansk tegnsprog også meget an på dig som person. Om du er frisk på at prøve at kommunikere på en helt anden måde end du er vant til og at du ikke er bange for at improvisere eller at lave fejl.