Er tegnsprog internationalt?

Nej tegnsprog er ikke internationalt. Tegnsproget i Danmark hedder dansk tegnsprog. 

Der findes et tegnsprog for hvert eneste af verdens omkring 6000 sprog. Alfabetet på tegnsprog er heller ikke internationalt. Det engelske alfabetet for eksempel udføres med to hænder og dansk udføres med en hånd.

Alligevel kan døve godt kommunikere med hinanden sammen på tværs af landegrænser, da tegnsprogets grammatiske opbygning og de logiske/ikoniske tegn er nogenlunde ens verden over. Der er visse tegn der går igen fra land til land.

Dog er der stadig kulturforskelle, der påvirker tegnsprog, og her kan man i store træk skelne mellem vestlige og ikke-vestlige tegnsprog. Japanerne f.eks. tænker visuelt på en helt anden måde end amerikanerne, som mere ligner os danskere.

Nogle tegnsprog er også beslægtede med hinanden, f.eks. fransk tegnsprog (LSF, Langue des Signes Française) og amerikansk tegnsprog (ASL, American Sign Language). Det er fordi franskmændene i sidste halvdel af 1800-tallet tog over på den anden side af Atlanten og introducerede det nye land for tegnsprog. På samme måde som at de gamle koloniherrer tog deres tegnsprog med til kolonilande som f.eks. Afrika, som i dag i stigende grad er ved at løsrive sig og danne deres egne nationale tegnsprog.